Mzdy

Naše firma věnuje svým klientům důkladnou pozornost v oblasti výpočtu a správy mezd. Pro maximální spolehlivost je zřízeno samotné mzdové oddělení, které nabízí tyto služby:

  • převzetí mzdových záznamů do účetního software naší firmy
  • vypracování mzdové agendy (tzn. úkolových, měsíčních)
  • obstarání veškerých formalit ohledně mzdové evidence
  • přihlášení zaměstnanců k daním, sociálnímu a zdravotnímu zabezpečení
  • vypracování ročního zúčtování daně pro zaměstnance
  • zastupování v případech kontrol finančního úřadu, úřadu sociálního zabezpečení
  • příprava převodních příkazů do banky při výplatě mezd a ostatních odvodů
  • poradenství v oblasti mzdového účetnictví
  • audit mzdového účetnictví

Služby jsou poskytovány všem typům organizací bez ohledu na její velikost.

nahoru